Reglement 2019
Salverda Omloop van de IJsseldelta | UCI 1.2

Artikel 1. Organisatie
De Salverda Omloop van de IJsseldelta, hierna te noemen ‘de wedstrijd’, wordt gehouden op zaterdag 8 juni 2019. De organisatie is in handen van de Stichting Sport Evenementen, de Riek 5, 8091 NV te Wezep, hierna te noemen ‘de organisatie’. De wedstrijd is georganiseerd volgens de reglementen van de UCI en de KNWU.

Artikel 2. Soort wedstrijd
Aan de wedstrijd over 132.9 kilometer kan worden deelgenomen door Elite vrouwen. De wedstrijd is als een 1.2-wedstrijd opgenomen op de vrouwenkalender van de UCI. De wedstrijd telt mee voor de Nederlandse Loterij Topcompetitie Vrouwen 2019.

Artikel 3. Deelname
In overeenstemming met artikel 2.1.005 van het UCI reglement staat de wedstrijd open voor de volgende ploegen: UCI Vrouwen teams, Landenteams, Regionale teams, Mix-teams en Clubteams. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes rensters. Na inschrijving selecteert de organisatie.

Artikel 4. Permanence
De permanence is in de accommodatie van Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle. De permanence is vanaf 08.00 uur geopend.

Artikel 5. Rugnummers en kaderplaatjes
Inschrijven van de deelnemende rensters door de ploegleiders van 08.45 tot 09.55 uur. De rugnummers en kaderplaatjes worden uitgereikt op vertoon van de ploegleiderslicentie en na inname van de licenties van de rensters.

Artikel 6. Ploegleidersvergadering
De ploegleidersvergadering is zaterdag 8 juni om 10.00 uur in de permanence.

Artikel 7. Juryvergaderingen
De juryvergaderingen zijn zaterdag 8 juni om 10.30 uur en 16.00 uur in de permanence.

Artikel 8. Uitgifte radio-communicatie-apparatuur
Om 09.30 uur is de uitreiking van de radio-communicatie-apparatuur bij de auto van de KNWU radiocommunicatie op het parkeerterrein bij de permanence.

Artikel 9. Radio Tour
De frequentie van Radio Tour is 155.9375 Mhz

Artikel 10. Neutrale ondersteuning
De technische ondersteuning wordt verleend door twee neutrale materiaalwagens en één materiaalmotor. Reservemateriaal, verkregen van een neutrale materiaalwagen of materiaalmotor, dient zo spoedig mogelijk (binnen een half uur) na afloop van de wedstrijd te worden ingeleverd bij de neutrale materiaalwagens bij de permanence.

Artikel 11. Kleedkamers
Kleedkamers en gelegenheid om te douchen is in de permanence (Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle). De rensters houden de kleedruimte en doucheruimte schoon en deponeren afval in de daarvoor bestemde bakken.

Artikel 12. Antidoping
Het anti-dopingreglement van de UCI is volledig van toepassing op deze wedstrijd. De anti-dopingcontrole vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de permanence (Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle).

Artikel 13. Straffen
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, KNWU en de organisatie. Overtredingen van het reglement worden bestraft volgens de door de UCI vastgestelde sancties.

Artikel 14. Deelnemerslijsten
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11.00 uur (of eerder indien mogelijk) beschikbaar in de permanence en vanaf 11.30 uur bij de start op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.

Artikel 15. Presentielijst
Vanaf 11.30 tot 11.55 uur kunnen de rensters de startlijst tekenen bij het officiële startpunt op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.

Artikel 16. Instructies microfonist
De rensters volgen op de startlocatie de instructies van de microfonist op. De start is op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.

Artikel 17. Start
De geneutraliseerde start is om 12.00 uur op het Grote Kerkplein in de binnenstad van Zwolle. Alle rensters zijn verplicht 15 minuten voor de start aanwezig te zijn op het Grote Kerkplein, voorzien van het rugnummer. Ook het framenummer dient correct gemonteerd te zijn.

De officiële start is na 2.2 km neutralisatie op de Hasselterweg bij het verkeersbord 70 km.

Artikel 18. Finish
Auto’s die niet door de finish mogen slaan 200 meter voor de finish rechtsaf de Dokter Spanjaardweg op. De finish is op de Ceintuurbaan in Zwolle, ter hoogte van Isala, om ongeveer 15.30 uur.

Artikel 19. Accreditatie
Dicht bij de finish zijn alleen mensen toegestaan met een speciale accreditatie.

Artikel 20. Volgauto’s
Officiële volgwagens, uitgerust met radio-apparatuur en KNWU-strips, stellen zich om 11.00 uur bij de permanence op voor gezamenlijk vertrek naar de start. Zorg dat u op tijd bent en volg de instructies van de jury, organisatie en politie op. De KNWU-strips worden verstrekt door de organisatie en/of de wedstrijdleider. Volgwagens die zonder toestemming van de jury of organisatie plaats nemen in de karavaan worden na overleg met de jury verwijderd door de politie.

Artikel 21. Verkeersregels
Tijdens de wedstrijd zijn de normale verkeersregels van toepassing. Dit betekent onder andere ook rotondes rechts ‘nemen’.

Artikel 22. Bezemwagen
De bezemwagen (ID Agro) is herkenbaar aan de bezem op de auto.

Artikel 23. Ravitaillering
De ravitaillering is na 90.1 km bij punt 91. Begin en eind wordt rechts van de weg aangegeven met borden ‘begin verzorging’ en ‘einde verzorging’.

Artikel 24. Gevaarlijke punten
Op zoveel mogelijk gevaarlijke punten worden door de organisatie verkeersregelaars met een gele vlag en een fluitje geposteerd. Van de rensters wordt verwacht dat ze op deze plekken voorzichtig zijn.

Artikel 25. Overige aanwijzingen
De renners en begeleiders zijn verplicht alle instructies van de politie, jury, officials en de organisatie op te volgen. Negeren van de instructies kan een startverbod of diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 26. Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade van rensters, begeleiders, volgers of derden voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd.

Artikel 27. Tijdslimiet
Er wordt een tijdslimiet van 8% gehanteerd op de tijd van de eerste renner. Deze tijdslimiet kan door de jury, in overleg met organisatie en politie, worden verhoogd of verlaagd.

Artikel 28. Prijzenschema UCI 1.2 Elite vrouwen
1e €330; 2e €220; 3e €165; 4e €135; 5e €110; 6e €100; 7e €90; 8e €80; 9e €65; 10e €40;
11e €40; 12e €40; 13e €40; 14e €40; 15e €40; 16e €40; 17e €40; 18e €40; 19e €40; 20e €40;

Voor de rangschikking van de UCI worden de punten voor de eerste 10 rensters als volgt toegekend:
40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3.

Artikel 29. Nederlandse Loterij Topcompetitie Vrouwen 2019
Deze wedstrijd telt mee voor de Nederlandse Loterij Topcompetitie Vrouwen 2019 van de KNWU voor elite-vrouwen. Er wordt een individueel klassement opgemaakt. Tevens is er een clubrennersklassement. De puntentelling ligt vast in een KNWU-afspraak.

Artikel 30. Mix-team
De organisatie heeft het recht een mix-team in te schrijven voor de Salverda Omloop van de IJsseldelta 2019. Een mix-team bestaat uit elite- en/of belofte vrouwen waarvan het team of de club niet deelneemt aan de wedstrijd. De reclamevoering van het mix-team is Salverda || Craft || Zwolle.

Artikel 31. Huldiging
In overeenstemming met artikel 1.2 112 van de UCI reglementen komen binnen twee minuten na de finish de volgende renners op het podium voor de huldiging:
– de eerste drie aankomenden van de Salverda Omloop van de IJsseldelta
– de strijdlustigste renner van de Salverda Omloop van de IJsseldelta
– de leider van het klassement van de topcompetitie
– de leider van het clubrennersklassement van de topcompetitie

Artikel 32. Onvoorzien
In alle gevallen waarin de reglementen van de UCI, KNWU of deze Technische Gids niet voorzien beslist de jury over wedstrijdtechnische zaken òf de organisatie.