Aan deze competitie kan worden deelgenomen door:
– UCI Vrouwenploegen
– Nationale ploegen
– Landelijke Sponsor Teams (LST)
– Regioploegen
– Clubploegen
– Mix-team

Inschrijving wedstrijden
Conform art. 1.2.048 en 1.2.049

Ploegensamenstelling
Ploegen van maximaal 8 en minimaal 5 rensters of maximaal 6 en minimaal 4 rensters (ter bepaling door de organisator). Deze ploegen kunnen uitsluitend samengesteld worden uit Elite-Vrouwen.

Klassement
Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag (bij meerdaagse of etappewedstrijden aan de hand van het eindklassement) een competitieklassement voor ploegen en voor individuele rensters opgemaakt.

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie rensters in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema. Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 rensters. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de plaats uitslag van de beste renster bepalend. Indien minder dan 15 ploegen met 3 rensters eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met twee respectievelijk één renster in de uitslag meetellen.

Indien de organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt.

Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen. De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:

1e 30 pnt            6e 20 pnt         11e 15 pnt        16e 10 pnt         21e 5 pnt
2e 28 pnt            7e 19 pnt         12e 14 pnt        17e   9 pnt         22e 4 pnt
3e 26 pnt            8e 18 pnt         13e 13 pnt        18e   8 pnt         23e 3 pnt
4e 24 pnt            9e 17 pnt         14e 12 pnt        19e   7 pnt         24e 2 pnt
5e 22 pnt          10e 16 pnt         15e 11 pnt        20e   6 pnt         25e 1 pnt

Ingeval in het klassement meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU website.

In geval een ingeschreven ploeg niet aan een wedstrijd deelneemt of niet aan de start van een wedstrijd verschijnt, zullen 50 punten op het klassement in mindering worden gebracht.

Het competitieklassement voor individuele rensters komt tot stand door opmaken van een Individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende rensters. Op grond van deze uitslag worden de punten voor het individuele topcompetitieklassement toegekend aan de rensters volgens onderstaand schema. Winnaar wordt die renster, die de meeste punten behaalt in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere topcompetitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renster die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. De eerst voorkomende clubrenster in de stand van het klassement ontvangt een aparte leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd worden de leiderstruien gedragen door de rensters die de leiding hebben in het klassement of, indien deze niet deelnemen, door de deelnemende renster(s) die als eerstvolgende hoogste staat/staan in het klassement.

De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele uitslag:

1e 100 pnt          6e 40 pnt         11e 26 pnt         16e 16 pnt         21e 10 pnt        26e 5 pnt
2e   80 pnt          7e 36 pnt         12e 24 pnt        17e 14 pnt         22e   9 pnt        27e 4 pnt
3e   70 pnt          8e 32 pnt         13e 22 pnt        18e 13 pnt         23e   8 pnt        28e 3 pnt
4e   60 pnt          9e 30 pnt         14e 20 pnt        19e 12 pnt         24e   7 pnt        29e 2 pnt
5e   50 pnt        10e 28 pnt         15e 18 pnt        20e 11 pnt         25e   6 pnt        30e 1 pnt

Ingeval in het klassement meerdere rensters met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU website.

Ploegleiderswagens
De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand conform artikel 2.3.018.

Wedstrijden Nederlandse Loterij Topcompetitie Vrouwen 2019:
15-03-19 Drentse Acht van Westerveld, Hoogeveen (Women Elite 1.2)
27-04-19 EPZ Omloop van Borsele ’s-Heerenhoek (Women Elite 1.1)
08-06-19 Salverda Omloop van de IJsseldelta, Zwolle (Women Elite 1.2)
21-08-19 Veenendaal-Veenendaal Classic (Women Elite 1.1)